ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.ประกาศผลพร้อมมอบรางวัล Product Champion ในพื้นที่ภาคเหนือ สตรอเบอรี่อบแห้ง จาก ฮานาดะออแกนิคฟาร์ม จ.เชียงใหม่ ควงคู่ แป้งกล้วยไข่ จ.กำแพงเพชร คว้ารางวัลชนะเลิศ

19 พฤษภาคม 2566

               สทน. ประกาศผลพร้อมมอบรางวัล “Product Champion” ในพื้นที่ภาคเหนือ สตรอเบอรี่อบแห้ง จาก ฮานาดะออแกนิคฟาร์ม จ.เชียงใหม่ ควงคู่ แป้งกล้วยไข่ จ.กำแพงเพชร คว้ารางวัลชนะเลิศ !! พร้อมเตรียมทีมนักวิจัยลงพื้นที่ต่อที่อีสาน เพื่อสร้างการรับรู้ประโยชน์จากการฉายรังสีในอาหาร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นต่อไป


                    ตามที่ สทน. ได้เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์ “อาหารพื้นถิ่น” เข้าร่วมประกวดโครงการ “Product Champion พื้นที่ภาคเหนือ โดย สทน. มีจุดดำเนินการในจำนวนทั้งสิ้น จุด ได้แก่ จุดดำเนินการที่ 1 มรภ.เชียงราย จุดดำเนินการที่ มรภ.เชียงใหม่ และจุดดำเนินการที่ มรภ.กำแพงเพชร” มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 131 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญ คือ เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ชุมชน และสามารถใช้รังสีในการยกระดับคุณภาพหรือมูลค่า เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

วันนี้ ได้มีการประกาศผลการตัดสิน Product Champion “อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ” ในแต่ละจุดดำเนินการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. เป็นผู้มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สทน. คลอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งผลการตัดสิน Product Champion“อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ” แต่ละจุดมีผลการตัดสินดังนี้


จุดดำเนินการที่ มรภ.เชียงราย

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดถึงเกณฑ์ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน รางวัล ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์แยมสามสหายล้านนา จากห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม จ.เชียงราย

2. ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืน แม่จัน จ.เชียงราย


จุดดำเนินการที่ มรภ.เชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่อบแห้ง จาก ฮานาดะฟาร์ม จ.เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่าอ จากน้ำพริกข่ายายบัวจันทร์ จ.เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลูกอมชิง Bigmatch จาก หจก.ธิติพูนผล จ.เชียงใหม่


จุดดำเนินการที่ มรภ.กำแพงเพชร

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยไข่ จากคุณอัญชลีพร แสงเอี่ยม จ.กำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชาเกสรกล้วยไข่ ชาหัวปลีกล้วยไข่ จากคุณสุกัญญา จันทะเกตุ จ.กำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำย้อยไข่เค็ม จากคุณณัฐกานต์ พงษ์สุวรรณ จ.กำแพงเพชร


สำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละจุดดำเนินการได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ และ รวมถึงรางวัลชมเชย ได้รับโล่และประกาศนียบัตรจาก สทน.