ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทน.ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 17 ปี ของสทน. 21 เมษายน 2566

21 เมษายน 2566

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทน.ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 17 ปี ของสทน.

21 เมษายน 2566 รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร. หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ พล.ร.ต.วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ และผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ สทน.ร่วมกันทำพิธีสักการะศาลพระพรหมบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของ สทน. พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในโอกาสครบรอบวันจัดตั้ง สทน.ครบ 17 ปี ณ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก