ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล Product Champion “อาหารพื้นถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

25 กันยายน 2566

สทน. ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล Product Champion “อาหารพื้นถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ได้ทาง Facebook : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในวันที่ 29 กันยายน 2566 สทน. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป