ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล Product Champion “อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ”

12 พฤษภาคม 2566
สทน. ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล Product Champion “อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ” ทาง Facebook : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป