ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี

21 สิงหาคม 2566

สทน. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี ในหัวข้อ การเพิ่มมูลค่าอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี และ การจัดเตรียมสถานที่ผลิตเพื่อขึ้นทะเบียน อย. และการขอรับรองมาตรฐานในเบื้องต้นรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook LIVE : Thai.nuclear  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.