ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี 11 th Annual Meeting of the Regional Advisory Safety Committee for Research Reactors in Asia and the Pacific (RASCAP)

7 พฤศจิกายน 2566