ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. ร่วมกับ King’s College London จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ High-level Workshop on Floating Nuclear Power Plant Risks and Mitigation Measures

23 พฤษภาคม 2567