ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. สซ. และ สป.อว. ร่วมจัดกิจกรรม Focus Group Meeting on Regional Nuclear, Radiation, and Synchrotron Infrastructures for Research ภายใต้เครือข่าย ASEAN LNSN

28 มีนาคม 2567