ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. เข้าร่วมการประชุม Political Consultation ไทย-อาร์เจนตินา

28 เมษายน 2566

สทน. เข้าร่วมการประชุม Political Consultation ไทย-อาร์เจนตินา


              รองศาสตราจารย์ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม Political Consultations ครั้งที่ 5 ระหว่างประเทศไทยและอาร์เจนตินา ณ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับผู้แทนหน่วยอื่นจากประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์) และ H.E. Mr. Claudio Javier Rozencwaig รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ และการศาสนา แห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เป็นประธานร่วมการประชุม

               การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทยกับอาร์เจนตินาในหลากหลายสาขา ได้แก่ การเกษตร วัฒนธรรม การกีฬา เทคโนโลยีอวกาศ รวมถึง สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ สทน. โดยปัจจุบัน สทน. ได้เริ่มต้นมีความร่วมมือทางวิชาการกับ INVAP ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกของอาร์เจนตินา ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่ก้าวหน้าอย่างมาก


ขอบคุณภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ