ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ไทย-รัสเซีย

26 เมษายน 2566

 สทน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ไทย-รัสเซีย    รองศาสตราจารย์ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ภายใต้คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ   โดยการประชุมมีนายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทย-รัสเซีย ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น การธนาคาร การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ รวมถึง เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่ง สทน. ได้ร่วมหารือกับผู้แทนฝ่ายรัสเซียเรื่องการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องไซโคลตรอนของ สทน. ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตสารเภสัชรังสี สำหรับใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าสารเภสัชรังสีจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม และการเกษตรด้วย


#ขอขอบคุณภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ และการประสานงานของ สป.อว.#