ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. MOU จับมือ มรภ.นครราชสีมา และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยกระดับ “อาหารถิ่นอีสาน” เพิ่มมูลค่าด้วยการฉายรังสี

12 มิถุนายน 2566

สทน. MOU จับมือ มรภ.นครราชสีมา และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยกระดับ “อาหารถิ่นอีสาน” เพิ่มมูลค่าด้วยการฉายรังสี

 

     รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือฯ เรื่องการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อยกระดับอาหารพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่นวัตกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี ระหว่าง สทน. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

     โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารฉายรังสีให้กับผู้ประกอบการ โดยจะทำงานร่วมกันทั้งในเรื่องการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การสร้างการยอมรับเรื่องประโยชน์ของการฉายรังสี โดย สทน.คาดหวังว่าประเทศไทยจะมีผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นฉายรังสีออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไปภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือฯ แล้ว สทน. ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี” ผ่านการถ่ายทอดสด ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง ทาง Facebook : Thai.nuclear