ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศจัดการอบรม ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ครั้งที่ 8

29 พฤษภาคม 2566

สทน.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศจัดการอบรม ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ครั้งที่ 8

 

                รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. เป็นประธานเปิดการอบรม ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต องครักษ์ จ.นครนายก โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ เป็นการเตรียมตัวนักวิจัย หรือบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรม สำหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและยกระดับการเป็น ศูนย์กลางการประสานงานของภูมิภาคในด้านพลาสมาและฟิวชันของประเทศไทย


              สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ สทน.ได้ร่วมกัยหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศได้แก่ สถาบันวิจัยฟิวชันในสนามแม่เหล็ก (Research Institute on Magnetic Fusion หรือ IRFM) ภายใต้ The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) ประเทศฝรั่งเศส, ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA), Japan Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), National Institute for Fusion Science (NIFS) ประเทศญี่ปุ่น Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Science หรือ ASIPP สาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยงานเครือข่ายวิจัยภายในประเทศของ สทน. ภายใต้ความร่วมมือ Center for Plasma and Nuclear Fusion Technology (CPaF)


              ซึ่งเห็นความสำคัญและร่วมกันจัดการอบรมทางด้านพลาสมาและ นิวเคลียร์ฟิวชัน ชื่อว่า ASPNF หรือ ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion นี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้ง 8 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก ไทย เนปาล ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เวียดนาม รวมทั้งสิ้น 80 คน นอกจากการอบรมภาคทฤษฎีแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เข้าเยี่ยมชมเครื่องโทคาแมค TT-1 ที่ติดตั้งอยู่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ด้วย