ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.ร่วมงานเปิดตัว และร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) “ธัชวิทย์”

25 พฤษภาคม 2566

             สทน.ร่วมงานเปิดตัว และร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MoU) “ธัชวิทย์” หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม หรือ บพค. ได้จัดงานเปิดตัววิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชวิทย์ พร้อมจัดพิธ๊ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)


             ในโอกาสนี้ สทน. โดย รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีการ และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และ สทน.พร้อมเป็นส่วนหนึ่งพัฒนาหลักสูตร Future Graduate Platform หรือบัณฑิตวิทย์สมรรถนะสูง โดยใช้ Non-conventional Future Graduate Platform เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง


             โดยมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรมากกว่า 10 หลักสูตรในสาขาที่รองรับการเดิบโตและโอกาสทางอุตสาหกรรมใหม่ๆ ของประเทศ อาทิ Quantum technology, Plasma Technology, High energy physics, AI/Cloud computing, Future food และ Climate change technology เป็นต้น