ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์“ วิทย์ติดเลนส์” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์“ วิทย์ติดเลนส์” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

TINT visits covid hospital center
ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

TINT visits covid hospital center
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567

TINT visits covid hospital center
เปิดรับสมัคร บัณฑิตแห่งอนาคต ธัชวิทย์ รุ่นที่ 1 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิจัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบันวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัคร บัณฑิตแห่งอนาคต ธัชวิทย์ รุ่นที่ 1 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิจัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบันวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

TINT visits covid hospital center
รับสมัครผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมฝึกอบรม ITER International School และ ITER Young Scientist ประจำปี 2567

ด่วน!! สทน. ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน Thai - ITER HRD Program ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย และ ITER รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ด้านล่าง 👇 ทั้งนี้เปิดรับสมัครภายในวันที

TINT visits covid hospital center
โครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย 2567

ขอชิญร่วมส่งข้อเสนอเชิงหลักการ เพื่อรับการสนับสนุนความร่วมมือวิจัย ในกรอบวงเงิน 50,000 บาท