แผนการปฏิบัติการจัดจ้าง

แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2567 (เชื่อมต่อ EGP)