ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
จัดประกวดโครงการนวัตกรรมอาหารฉายรังสีภายใต้แนวคิดอาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชิงทุนการศึกษามูลค่า 130,000 บาท

ด้วยคนไทยที่เป็นผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ยังไม่ทราบถึงข้อมูลอาหารฉายรังสีที่ถูกต้องจนเกิดความกังวลและเข้าใจผิดทำให้อาหารฉายรังสีไม่เป็นที่รู้จักและไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรเพื่อเป็นการยกระดับการรับรู้เรื่องการฉายรังสีในอาหารอย่างคลอบคลุมให้กับคนไทย

TINT visits covid hospital center
สทน.มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่นายอำเภอองครักษ์และผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอองครักษ์จำนวนทั้งสิ้น 38 โรงเรียน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทน.มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่นายอำเภอองครักษ์และผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอองครักษ์จำนวนทั้งสิ้น 38 โรงเรียน

TINT visits covid hospital center
ผสทน.นำคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

รศ.ดร.ธวัชชัยอ่อนจันทร์ผสทน.นำคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วยพล.ร.ต.วัชระการุณยวนิชรองผสทน.(บริหาร) และนายอำไพสุขบำเพิงรักษาการรองผสทน.(วิชาการ) ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีเ

TINT visits covid hospital center
สารจากผู้อำนวยการประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สารจากผสทน. : สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้กิจกรรมสำคัญที่คณะผู้บริหารสทน.ได้ดำเนินการคือการผลักดันให้เกิดระเบียบใหม่และเป็นการจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกของสทน.คือระเบียบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกการทำสัญญาจ้างและค่าตอ

TINT visits covid hospital center
สมัครขอรับคูปองการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ด้วยนวัตกรรมด้านรังสี

สมัครขอรับคูปองการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ด้วยนวัตกรรมด้านรังสี

TINT visits covid hospital center
สทน.ขยายเวลา Work From Home จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

สทน.ขยายเวลา WFH ตามนโยบายของรัฐบาลจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นี้ผู้ต้องการติดต่อสทน.ยังสามารถดำเนินการได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้