ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน.จับมือ 3 มรภ. อีสานใต้ อบรมพร้อมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ เฟ้นหาสุดยอดอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่น “Product Champion”

สทน.จับมือ 3 มรภ. อีสานใต้ อบรมพร้อมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ เฟ้นหาสุดยอดอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่น “Product Champion”

TINT visits covid hospital center
นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันให้ประชาชน จังหวัดนครนายก

นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันให้ประชาชน จังหวัดนครนายก

TINT visits covid hospital center
อพวช. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย SCIENCE IS OUT THERE "วิทย์ติดเลนส์" ประจำปี 2567

อพวช. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย SCIENCE IS OUT THERE "วิทย์ติดเลนส์" ประจำปี 2567

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ IAEA จัดการฝึกอบรม IAEA Regional Training Course on Mutation Breeding

สทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ IAEA จัดการฝึกอบรม IAEA Regional Training Course on Mutation Breeding

TINT visits covid hospital center
ครบรอบ 18 ปี สทน. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทน. ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ครบรอบ 18 ปี สทน. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทน. ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล

TINT visits covid hospital center
กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึก เรื่อง อาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี”

กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึก เรื่อง อาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี”