ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน. MOU จับมือ มรภ.นครราชสีมา และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยกระดับ “อาหารถิ่นอีสาน” เพิ่มมูลค่าด้วยการฉายรังสี

สทน. MOU จับมือ มรภ.นครราชสีมา และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยกระดับ “อาหารถิ่นอีสาน” เพิ่มมูลค่าด้วยการฉายรังสี

TINT visits covid hospital center
สทน.ร่วมสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน ด้วยการมอบพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงหรือ SWA ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 จ.ปราจีนบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

สทน.ร่วมสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน ด้วยการมอบพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูงหรือ SWA ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 จ.ปราจีนบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

TINT visits covid hospital center
สทน. มอบพอลิเมอร์อุ้มน้ำให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ จ.นครนายก ร่วมสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ของชาติ

สทน. มอบพอลิเมอร์อุ้มน้ำให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ จ.นครนายก ร่วมสนับสนุนการปลูกป่าชุมชน เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ของชาติ

TINT visits covid hospital center
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าวความร่วมมือ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ “ฉายรังสีปลอดภัย อาหารพื้นถิ่นปลอดโรค” ภาคอีสาน ปี 2566

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าวความร่วมมือ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ “ฉายรังสีปลอดภัย อาหารพื้นถิ่นปลอดโรค” ภาคอีสาน ปี 2566

TINT visits covid hospital center
ไทยจัดอบรมพลาสมา-นิวเคลียร์ฟิวชัน เเห่งอาเซียน ครั้งที่ 8

กรุงเทพ,(ซินหัว)-คณะผู้เชี่ยวชาญจาก 7 ประเทศ ซึ่งรวมถึงจีนเข้าร่วมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันในสัปดาห์นี้ ซึ่วจัดขึ้นสำหรับนักวิจัยและนักศึกษาจากประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN) และประเทศเพื่อนบ้านในจังหว

TINT visits covid hospital center
สทน.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศจัดการอบรม ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ครั้งที่ 8

สทน.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศจัดการอบรม ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ครั้งที่ 8