ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
โครงการศึกษาผลของการฉายรังสีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว มะม่วงมหาชนก และส้มโอ เพื่อการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการศึกษาผลของการฉายรังสีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว มะม่วงมหาชนก และส้มโอ เพื่อการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

TINT visits covid hospital center
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพรหมนิวาส ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพรหมนิวาส ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมเรื่อง on Significance and Importance of Dosimetry System and Associated Uncertainty for Radiation Processing Facilities

สทน. ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมเรื่อง on Significance and Importance of Dosimetry System and Associated Uncertainty for Radiation Processing Facilities

TINT visits covid hospital center
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 การสัมมนาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านการฉายรังสี ให้กับผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่น

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 การสัมมนาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านการฉายรังสี ให้กับผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่น

TINT visits covid hospital center
สทน. รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี 11 th Annual Meeting of the Regional Advisory Safety Committee for Research Reactors in Asia and the Pacific (RASCAP)

สทน. รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี 11 th Annual Meeting of the Regional Advisory Safety Committee for Research Reactors in Asia and the Pacific (RASCAP)

TINT visits covid hospital center
การประชุม Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) Workshop on Research Reactor Utilization (RRU)

การประชุม Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) Workshop on Research Reactor Utilization (RRU) project ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ