ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
ครบรอบ 61 ปี ของการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยของไทย

ครบรอบ 61 ปี ของการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยของไทย

TINT visits covid hospital center
วันนี้เมื่อ 61 ปีที่แล้ว เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องแรกของไทย ขนาด 2 เมกกะวัตต์ ได้เริ่มเดินเครื่องครั้งแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการ

วันนี้เมื่อ 61 ปีที่แล้ว เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องแรกของไทย ขนาด 2 เมกกะวัตต์ ได้เริ่มเดินเครื่องครั้งแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการ

TINT visits covid hospital center
สทน. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม National Stakeholders Meeting โครงการ RAS1024 (Reutilizing and Recycling Polymeric Waste through Radiation Modification for the Production of Industrial Goods) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน

สทน. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม National Stakeholders Meeting โครงการ RAS1024 (Reutilizing and Recycling Polymeric Waste through Radiation Modification for the Production of Industrial Goods) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสัการะเพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สทน. ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสัการะเพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

TINT visits covid hospital center
สทน.ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศักดิ์ชัย หลักสี และคณะ เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ “โอ้โกลด์ฟอร์ไลฟ์: แพลตฟอร์มเทคโนโลยีอุบัติใหม่ของนาโนไฮบริดทองคำด้วยการทำงานหลากหลายฟังก์ชันเป็นตัวนำส่งนาโนอัจฉริยะสำหรับระบบนำส่งยาต้านมะเร็งอย่างทรงประสิทธิภาพ”

สทน.ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศักดิ์ชัย หลักสี และคณะ เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ “โอ้โกลด์ฟอร์ไลฟ์: แพลตฟอร์มเทคโนโลยีอุบัติใหม่ของนาโนไฮบริดทองคำด้วยการทำงานหลากหลายฟังก์ชันเป็นตัวนำส่งนาโนอัจฉริยะสำหรับระบบนำส่งยาต้านมะเร็งอย่างทรงประสิทธิภาพ”

TINT visits covid hospital center
สทน. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การบริหารจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย การอัพไซเคิลขยะพลาสติก และการรีไซเคิลขยะพลาสติกด้วยเทคโนโลยีทางรังสี

สทน. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การบริหารจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย การอัพไซเคิลขยะพลาสติก และการรีไซเคิลขยะพลาสติกด้วยเทคโนโลยีทางรังสี