ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีจัดการประชุมด้าน E-Beam Operation and Maintenance

สทน. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีจัดการประชุมด้าน E-Beam Operation and Maintenance

TINT visits covid hospital center
สทน.ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการ“การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้วยSWAและผลิตภัณฑ์ไมโครไคโตซานด้านการเกษตร”ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองห้า ตำบลศรีจุฬา จังหวัดนครนายก

สทน.ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการ“การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้วยSWAและผลิตภัณฑ์ไมโครไคโตซานด้านการเกษตร”ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองห้า ตำบลศรีจุฬา จังหวัดนครนายก

TINT visits covid hospital center
สทน. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ที่ประสบปัญหาในการผลิตหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นเข้าร่วมโครงการ “การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี”

สทน. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ที่ประสบปัญหาในการผลิตหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นเข้าร่วมโครงการ “การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี”

TINT visits covid hospital center
ผสทน. เป็นประธานพิธีตักบาตรถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ผสทน. เป็นประธานพิธีตักบาตรถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

TINT visits covid hospital center
สำนักงาน ก.พ.ร.ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566

สำนักงาน ก.พ.ร.ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566

TINT visits covid hospital center
นายกฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าเครื่องไทยโทคาแมค-1 พร้อมเดินเครื่องเพื่อวิจัยพลังงานฟิวชันเครื่องแรกในอาเซียน ก.ค.นี้ ชื่นชมทีมนักวิจัยไทย-กำชับทุกภาคส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน

นายกฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าเครื่องไทยโทคาแมค-1 พร้อมเดินเครื่องเพื่อวิจัยพลังงานฟิวชันเครื่องแรกในอาเซียน ก.ค.นี้ ชื่นชมทีมนักวิจัยไทย-กำชับทุกภาคส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน