ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฮอลล์ 9 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 สิงหาคม นี้ ปีนี้บูธเราเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันของไทย

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฮอลล์ 9 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 สิงหาคม นี้ ปีนี้บูธเราเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันของไทย

TINT visits covid hospital center
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทน. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทน. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

TINT visits covid hospital center
สทน. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

สทน. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

TINT visits covid hospital center
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน เปิดอาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค พร้อมกดปุ่มปล่อยพลาสมาจากเครื่องโทคาแมคครั้งแรกในประเทศไทยและในอาเซียน และทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีฟ

TINT visits covid hospital center
สทน. จับมือเกาหลีและอาเซียน จัดการประชุมภายใต้เครือข่าย ASEAN Nuclear Power Safety Research (NPSR)

สทน. จับมือเกาหลีและอาเซียน จัดการประชุมภายใต้เครือข่าย ASEAN Nuclear Power Safety Research (NPSR)

TINT visits covid hospital center
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอชี้แจงข้อมูลที่มีผู้นำตัวอย่างมาขอรับบริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการให้บริการตามปรกติ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอชี้แจงข้อมูลที่มีผู้นำตัวอย่างมาขอรับบริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการให้บริการตามปรกติ