ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67

TINT visits covid hospital center
สทน.ยันการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พร้อมเปิดรับฟังจากทุกฝ่าย

สทน.ยันการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พร้อมเปิดรับฟังจากทุกฝ่าย

TINT visits covid hospital center
สทน.ได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ IAEA และ กรมศิลปากร ในการจัดประชุมระดับภูมิภาค IAEA Regional Coordination Meeting (RAS1027) on "Improving of Utilization of Nuclear Techniques for Cultural Heritage Characterization, Consolidation and Preservation"

สทน.ได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ IAEA และ กรมศิลปากร ในการจัดประชุมระดับภูมิภาค IAEA Regional Coordination Meeting (RAS1027) on "Improving of Utilization of Nuclear Techniques for Cultural Heritage Characterization, Consolidation and Preservation"

TINT visits covid hospital center
ห้องปฏิบัติการ สทน.พร้อมตรวจวัดปริมาณรังสีที่อาจปนเปื้อนในอาหารทะเลนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ห้องปฏิบัติการ สทน.พร้อมตรวจวัดปริมาณรังสีที่อาจปนเปื้อนในอาหารทะเลนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

TINT visits covid hospital center
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

TINT visits covid hospital center
สทน. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี

สทน. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี