ข่าวประชาสัมพันธ์
TINT visits covid hospital center
สทน. ต้อนรับ ปตท. เข้าร่วมเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมา และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน

สทน. ต้อนรับ ปตท. เข้าร่วมเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมา และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน

TINT visits covid hospital center
สทน. จับมือ อพวช.ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการพัฒนาบุคลากร และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สทน. จับมือ อพวช.ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการพัฒนาบุคลากร และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TINT visits covid hospital center
สทน. เปิดบ้านต้อนรับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

สทน. เปิดบ้านต้อนรับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

TINT visits covid hospital center
4 พันธมิตรเครือข่ายวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง ต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

4 พันธมิตรเครือข่ายวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง ต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

TINT visits covid hospital center
สทน.ประกาศผลสุดยอด Product Champion จ.นครราชสีมา น่ำตั๊บหมู ชาใบขลู่ จิ้งหรีดแช่แข็ง เตรียมขึ้นแท่นยกระดับมาตรฐานสู่สากล

สทน.ประกาศผลสุดยอด Product Champion จ.นครราชสีมา น่ำตั๊บหมู ชาใบขลู่ จิ้งหรีดแช่แข็ง เตรียมขึ้นแท่นยกระดับมาตรฐานสู่สากล

TINT visits covid hospital center
สทน. ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล Product Champion “อาหารพื้นถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

สทน. ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล Product Champion “อาหารพื้นถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”